Team Kanada Igrzyska Polonijne dziękuje Panu Konsulowi Krzysztof Grzelczyk z małżonką za piękne lata wspaniałej współpracy na różnych płaszczyznach, nie tylko sportowych. Życzymy Panu Konsulowi wszystkiego dobrego w życiu prywatnym i zawodowym.

Team Kanada would like to thank the Consul General Krzysztof Grzelczyk and his wife for the beautiful years of great cooperation on various levels and events. We wish the Consul all the best!