News

2021 Games Update

Registration has now opened for the 2021 Games being held in Pułtuski, not Krakow, from September 19-24. Team Kanada will not be formally participating, but for anyone interested in attending, more information can be found on this post from Wspolnota Polska or on their website (Polish text). Stay safe and healthy and we hope to make … Continue reading 2021 Games Update

RIP TADEUSZ CWIR

Pamiętamy o naszych bohaterach Team Kanada, twórcach i zalozycielach dzisiejszego naszego team. Jestesmy im winni pamiec, wdzięczność i szacunek.Zegnamy Tadeusza Cwira, który odszedł do lepszego świata, by tam rozgrywać swoje szlemy.Trzymamy kciuki i mocno za ręce  tych co jeszcze nie pora. Zbyszek Jozwiak, Bruno Zdzieniecki - jestesmy z Wami, jeszcze zostało coś do zrobienia. Jeszcze tylko kilka igrzysk … Continue reading RIP TADEUSZ CWIR