Nauczyciele wraz z Centrum Jana Pawła II organizują półkolonie dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Poszukuja chętne osoby do tego, aby przeprowadziły kilka zajęć z piłki nożnej dla uczestników. Termin półkolonii 9- 20 sierpnia. Kontact Pani Teresa 416-358 4575

************

Teachers alongside the John Paul II Polish Cultural Centre are organizing camps for children aged 6-12. They are looking for people willing to hold a few football classes. The day camps are running from August 9-20. Please contact Pani Teresa at 416-358-4575 if you are interested in helping!