English Follows
Polonia austriacka w osobie min. Emila Dyrcza, poszukuje rodzin poległych, bohaterskich polskich  pilotów II wojny światowej walczących na terenie Austrii. Artykul autorstwa Emila w załączniku, jakiekolwiek informacje w tym temacie prosimy kierować na adres: emil.dyrcz1@chello.at.
Cel tego przedsięwzięcia to upamiętnienie bohaterskich pilotów oraz włączenie ich rodzin w uroczystości państwowe. Artykul autorstwa Emila można pobierać z naszego źródła z zachowaniem praw autorskich. Bedzie on również opublikowany we Lwowskim kurierze galicyjskim.
Brawo Emila i Polonia z Austrii.
Artykul: https://drive.google.com/file/d/1g-sfvClJeT1W7DEBB1Ar-6JX72cS9OBK/view?usp=sharing

************************************************

Our Polonia friend from Austria, Emil Dyrcz, is looking for the families of the fallen Polish pilots of World War II who fought in Austria. Any information on this topic can be sent to emil.dyrcz1@chello.at.
The aim of this undertaking is to commemorate the heroic pilots and to include their families in state ceremonies. The article by Emil can be downloaded from our source while maintaining the copyright. It will also be published in the Lviv Galician courier.
Bravo Emil and Polonia from Austria!
Article: https://drive.google.com/file/d/1g-sfvClJeT1W7DEBB1Ar-6JX72cS9OBK/view?usp=sharing