XIV Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne odbędą się w Krynicy-Zdroju w dniach 23-28 lutego 2020 roku.

******************

XIV World Winter Polonia Games will take place in Krynica-Zdrój on 23-28 February 2020.