KOMITET ORGANIZACYJNY, NA PROŚBĘ PRZEDSTAWICIELI POLONII, PRZEDŁUŻA REJESTRACJĘ NA IGRZYSKA
❗️ DO 15 CZERWCA ❗️
ALE TYLKO W RAMACH PAKIETU PIERWSZEGO

OD 29 MAJA DO 15 CZERWCA KAŻDA REJESTRACJA
TRAKTOWANA JEST JAKO REJESTRACJA W PAKIECIE PIERWSZYM. POZOSTAŁE MIEJSCA SĄ NIEDOSTĘPNE

http://igrzyskaletnie2019.wspolnotapolska.org.pl/
_____________________________________________________
EXTENDED REGISTRATION FOR IGRZYSKA
❗️ TO 15 JUNE ❗️
BUT ONLY WITH FIRST PACKAGE

FROM 29 MAY TO JUNE 15, ANY REGISTRATION
TREATED AS A REGISTRATION IN THE FIRST PACK. OTHER PLACES ARE UNAVAILABLE

http://igrzyskaletnie2019.wspolnotapolska.org.pl/